Aktualności

Informacja o planowanych szkoleniach dotyczących najbliższych zmian w świadczeniach wychowawczych 500+, świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.

W miesiącu listopadzie planujemy zorganizowanie w naszych stałych lokalizacjach, stacjonarnych szkoleń z najnowszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym […]

NOWE szkolenia: WTZ, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, DOMY DZIENNEGO POBYTU, ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE, SOCJOTERAPEUTYCZNE, OŚRODKI REHABILITACYJNO- OŚWIATOWE…

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SZKOLENIA Z ZAKRESU: I. Asertywne mechanizmy interpersonalnej komunikacji z osobą niepełnosprawną oraz w zespole terapeutycznym. II. Zaburzenia psychiczne i intelektualne jako elementy utrudniające ergoterapię – zastosowanie praktycznych metod rozwiązywania […]